ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

unless

  1. นอกจาก

คำสันธานแก้ไข

unless

  1. ถ้าไม่