ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

triajn (ทรีอัยน)

  1. พหูพจน์กรรมการกของ tria (ทรีอา)