ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

tondinton (โทนดินโทน)

  1. พาร์ทิซิเพิลเชิงนามกรรตุวาจกอดีตกาลเอกพจน์กรรมการกของ tondi