ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

tondaton (โทนดาโทน)

  1. พาร์ทิซิเพิลเชิงนามกรรมวาจกปัจจุบันกาลเอกพจน์กรรมการกของ tondi