ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

tondanton (โทนดันโทน)

  1. พาร์ทิซิเพิลเชิงนามกรรตุวาจกปัจจุบันกาลเอกพจน์กรรมการกของ tondi