ภาษาเดนมาร์กแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

timet

  1. อดีตกาลพาร์ทิซิเพิลของ time