ภาษาเดนมาร์กแก้ไข

คำนามแก้ไข

timerne

  1. พหูพจน์ชี้เฉพาะของ time