ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

there

  1. มี(เช่น มีหมา 3 ตัว เป็นต้น)