ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

thanked

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ thank