ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

teeth

  1. รูปพหูพจน์ของ tooth (ฟัน)