ดูเพิ่ม: Tausend

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

tausend

  1. หนึ่งพัน