ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

taught

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ teach