ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

tason (ทาโสน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ taso (ทาโส)