ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tǎn (จู้อิน ㄊㄢˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤎥
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦃖
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦌪
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧫿
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧺟
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨁴
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨅍
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨡍
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨣕
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩑰
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩒢