ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄊㄨ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠊲
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠞀
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠟶
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠫓
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠳶
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠸂
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡸂
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢬳
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣅝
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣒇
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣲱
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤷿
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ 禿
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥥛
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥨜
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥯝
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦩤
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧳌
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪉍
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ