ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

symbol (ซิมโบล)

  1. สัญลักษณ์