ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

sun

  1. ดวงอาทิตย์

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sun (จู้อิน ˙ㄙㄨㄣ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sūn.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sǔn.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ sùn.