ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

suden

  1. สัมพันธการกเอกพจน์ของ susi