ภาษาอังกฤษแก้ไข

starch (สตารฉ)

คำนามแก้ไข

  1. แป้ง