ภาษาไอซ์แลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

spegill ช. (เอกพจน์สัมพันธการก spegils, พหูพจน์กรรตุการก speglar)

  1. กระจก

การผันรูปแก้ไข