ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

slave (เสฺลฟ)

  1. ทาส