ภาษาลิทัวเนียแก้ไข

คำนามแก้ไข

savaitė ? (พหูพจน์ f)

  1. สัปดาห์

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ savaitė
พหูพจน์ saváiės
เอกพจน์ (singular, vienaskaita) พหูพจน์ (plural, daugiskaita)
กรรตุการก
(nominative, vardininkas)
saváiė saváiės
สัมพันธการก
(genitive, kilmininkas)
saváiės saváiių
สัมปทานการก
(dative, naudininkas)
saváiei saváiėms
กรรมการก
(accusative, galininkas)
saváię saváies
กรณการก
(instrumental, įnagininkas)
saváie saváiėmis
สถานการก
(locative, vietininkas)
saváiėje saváiėse
สัมโพธนการก
(vocative, šauksmininkas)
saváie saváiės