ภาษาลิทัวเนียแก้ไข

คำนามแก้ไข

daugìskaita ญ. (พหูพจน์ daugìskaitos) รูปแบบการเน้น 1

  1. พหูพจน์

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ daugiskaita
พหูพจน์ daugìskaitos
เอกพจน์ (singular, vienaskaita) พหูพจน์ (plural, daugiskaita)
กรรตุการก
(nominative, vardininkas)
daugìskaita daugìskaitos
สัมพันธการก
(genitive, kilmininkas)
daugìskaitos daugìskaitų
สัมปทานการก
(dative, naudininkas)
daugìskaitai daugìskaitoms
กรรมการก
(accusative, galininkas)
daugìskaitą daugìskaitas
กรณการก
(instrumental, įnagininkas)
daugìskaita daugìskaitomis
สถานการก
(locative, vietininkas)
daugìskaitoje daugìskaitose
สัมโพธนการก
(vocative, šauksmininkas)
daugìskaita daugìskaitos