ภาษาโรฮีนจาแก้ไข

เลขแก้ไข

sair (อักษรฮานิฟ 𐴏𐴝𐴙𐴌)

  1. สี่