ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sǎng (จู้อิน ㄙㄤˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡕏
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣞙
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤸯
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥔫
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦟄
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩺞