ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

robbed

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ rob