ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

จาก ภาษาอังกฤษกลาง rinnen, จาก ภาษาอังกฤษเก่า rinnan (วิ่ง), จาก ภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *rinnaną (วิ่ง).

คำกริยาแก้ไข

rin (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม rins, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ rinning, อดีตกาลสามัญ ran, อดีตกาลสมบูรณ์ run) (ริน)

  1. วิ่ง

การผันรูปแก้ไข

ภาษาสกอตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

rin (ปัจจุบันกาลสามัญบุรุษที่สามเอกพจน์ rins ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ rinnin อดีตกาลสามัญ run อดีตกาลสมบูรณ์ run)

  1. วิ่ง