ภาษาจีนกลางแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:เหยิน–เล่ย

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

rénlèi (จู้อิน ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 人類, 人类