ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 人類
(ศัพท์นี้ 人类 คือรูป ตัวย่อ ของ 人類)
หมายเหตุ: