ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

qun1 (จู้อิน ㄑㄩㄣ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ qūn