ภาษาละตินแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

quīnque

  1. ห้า