ภาษาละติน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

เลข แก้ไข

quīnque

  1. ห้า