ภาษาละตินแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จาก quattuor (สี่) + decem (สิบ).

เลขแก้ไข

quattuordecim

  1. สิบสี่