ภาษาละตินแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

quattuor

  1. สี่