ภาษาละติน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

เลข แก้ไข

quattuor

  1. สี่