ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qǐyè (จู้อิน ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 企業, 企业