ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

purpose (พหูพจน์ purposes)

  1. วัตถุประสงค์, ความมุ่งประสงค์, เป้าหมาย

ดูเพิ่มแก้ไข