ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: ปู เลา

คำนามแก้ไข

pulau

  1. เกาะ