ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/pɹəˈdus/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำกริยาแก้ไข

produce (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม produces, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ producing, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ produced)

  1. ผลิต
  2. แสดง, นำออกมาให้ดู