ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

pordojn (โพรโดยน)

  1. พหูพจน์กรรมการกของ pordo (โพรโด)