ภาษาละตินแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

จากภาษาอิตาลิกดั้งเดิม *poplos (army), ที่มาเพิ่มเติม unknown; อาจจากภาษาอีทรัสคัน หรือจากราก pleō.

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:la-nominal บรรทัดที่ 2484: The parameter "2" is not used by this template.

  1. ผู้ชน, ชาติ
  2. สังคมของผู้คน
การผันรูปแก้ไข

การผันรูปที่สอง

การก เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก
(nominative)
populus populī
สัมพันธการก
(genitive)
populī populōrum
สัมปทานการก
(dative)
populō populīs
กรรมการก
(accusative)
populum populōs
อปาทานการก
(ablative)
populō populīs
สัมโพธนาการก
(vocative)
popule populī
ลูกคำแก้ไข
คำสืบทอดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

รากศัพท์ 2แก้ไข

ต้นกำเนิดไม่ทราบ unknown. เทียบกับภาษากรีกโบราณ πτελέα (elm), ภาษาสลาวิกดั้งเดิม *topolь (poplar).

รูปแบบอื่นแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:la-nominal บรรทัดที่ 2484: The parameter "2" is not used by this template.

  1. ต้น poplar
การผันรูปแก้ไข

การผันรูปที่สอง

การก เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก
(nominative)
pōpulus pōpulī
สัมพันธการก
(genitive)
pōpulī pōpulōrum
สัมปทานการก
(dative)
pōpulō pōpulīs
กรรมการก
(accusative)
pōpulum pōpulōs
อปาทานการก
(ablative)
pōpulō pōpulīs
สัมโพธนาการก
(vocative)
pōpule pōpulī
คำสืบทอดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข