ภาษาอีโดแก้ไข

คำนามแก้ไข

polpo (พหูพจน์ polpi)

  1. หมึกยักษ์

ภาษาอิตาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

polpo แม่แบบ:ชาย

  1. หมึกยักษ์

ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

polpo (โพลโพ) (กรรมการกเอกพจน์ polpon, พหูพจน์ polpoj, กรรมการกพหูพจน์ polpojn)

  1. หมึกยักษ์