ภาษามากินดาเนาแก้ไข

เลขแก้ไข

pat

  1. สี่

ภาษามาราเนาแก้ไข

เลขแก้ไข

pat

  1. สี่

ภาษาโรมาเนียแก้ไข

คำนามแก้ไข

pat

  1. เตียง