ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

คำนามแก้ไข

pankki

  1. ธนาคาร