ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • 'ปากีนา

คำนามแก้ไข

página ญ. (พหูพจน์ páginas)

  1. หน้า(กระดาษ)