ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ou1

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𢉼𢉼
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𰿁
  6. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𨭤𨭤

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ou1 (จู้อิน )

  1. การสะกดแบบอื่นของ ōu