ภาษานอร์เวย์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จาก ภาษานอร์สเก่า ostr

คำนามแก้ไข

ost ช. (เอกพจน์ชี้เฉพาะ osten, พหูพจน์ไม่ชี้เฉพาะ oster, พหูพจน์ชี้เฉพาะ ostene) (แบบบุ๊กมอล)

ost ช. (เอกพจน์ชี้เฉพาะ osten, พหูพจน์ไม่ชี้เฉพาะ ostar, พหูพจน์ชี้เฉพาะ ostane) (แบบนือนอสก์)

  1. ชีส

ลูกคำแก้ไข