ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

opened

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ open