ภาษาเอสเปรันโต แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

เลข แก้ไข

okdek

  1. แปดสิบ