ภาษาโปแลนด์ แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

สืบทอดจากภาษาสลาวิกดั้งเดิม *ogurъkъ

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ogórek ช. ชีว. (ตัวบอกความเล็ก ogóreczek, ตัวบอกความใหญ่ ogór)

  1. แตงกวา

การผันรูป แก้ไข