ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:'โอโช

เลขแก้ไข

ocho

  1. แปด