ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

nul (นุล)

  1. ศูนย์